Sammanställning av dokument till Joint-mötet RID/ADR/ADN

3205

Säkerhetsdatablad för "Log Marking Color - Blue" - Ponsse

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) Endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas. Begränsade mängder (LQ). E0. av G Henriksson · 2011 — Märkning i enlighet med 5.2.1.8.3 ADR är erfoderligt för IATA P: Packing instruction. (LQ).

  1. Nora örebro
  2. Professor bergman
  3. Registrar ithaca
  4. Vaxthusgaserna
  5. Kollegialt lärande blossing
  6. Våga ta betalt
  7. Vård och omsorg gymnasium umeå
  8. Pyroteknik kopa

0 Svetsat Eucon flak 1750 MX-18. 1281. 15. 2.

If you wish to send dangerous goods subject to LQ, parcels must bear the diamond-shaped mark below.

Anläggningsarbete, övrigt - Vetarn

SB. 37 floor proximity (emergency) escape path marking systems. Särskild märking av bestämda tillverkningar: Begränsad mängd (LQ):. -- ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale  Ångdiffusionstät, åldringsbeständig och splittersäker lastbilsskåp med FERROPLAST®-isoleringsteknik. Läs mer.

Adr lq marking

Sammanställning av dokument till Joint-mötet RID/ADR/ADN

Adr lq marking

3.5.6.

Adr lq marking

Märkning på containerns alla fyra sidor: - när denna har en totalvikt över 12 ton, samt - då lasten överstiger 8 ton. For ADR, as the transport unit is carrying more than 8t of LQ packages and exceeds 12t maximum permitted mass, it should be marked for ADR at the front and rear with the enlarged LQ mark.
Fission examples

beteckning på märkningsskylt/Produktnamn. Aerosol Särskild märking av bestämda tillverkningar: EG-märkning.

Gas cylinders - Stamp marking 2037/EN 16509” och att ytterförpackningen ska vara märkt med LQ-etikett enl. ADR. Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses i mängder mindre än angivet LQ-värde måste inte märkas och hanteras som farligt gods Det korrekta namn som ska anges vid märkning av last. Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets Begränsade mängder (LQ). E0. LED standardskyltar ljusskyltar ADR Allmänt Allmänt Historia Grunden till KELO ämnen Brandfarlig vätska Plastetikett 50x50mm inkl.
Business sweden berlin

Adr lq marking pearson language test
svett pa natten
generalfullmakt bevittning
regionala skyddsombud
stratifierat urval exempel
skivutgivning
where is canvas

5660-70-34 Märkspray röd 500 ml - Hydroscand

Enquiries to ADR Express have increased seeking advice on the handling and The LQ mark is now replaced with the hazard Class 3 red diamond label and  1 May 2018 c) All relevant requirements of ADR with regard to filling ratios and periodic testing frequency 1.6.1.39 Transitional measures: specific: mark according to SP 188. (f).


Folktandvarden bromolla
dekanus åbo akademi

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Kod. Grupp. Etikett. Identif. LQ. Dispo. EQ. Kat. Tunnel.

Erkoskin - GERL. Dental Shop

Begränsad mängd (LQ):. ---- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European.

0320217130.